Русский
Валюта KZT
Кофеин-бензоат натрия 20% 10ампул по 10мл купить в Петропавловске
Купить Кофеин-бензоат натрия 20% 10ампул по 10мл
Кофеин-бензоат натрия 20% 10ампул по 10мл

Кофеин-бензоат натрия 20% 10ампул по 10мл

В наличии
Цена:
960 тг
Оплата:
  • Наличный,
  • Безналичный,
  • Наложенный платеж
  • Детально
Доставка:
  • Самовывоз,
  • Курьер,
  • Транспортная компания
  • Детально
Продавец
Казахстан, Петропавловск
(Показать на карте)
+7(7 
Показать телефоны
6
6 лет на Allbiz
Условия возврата и обмена
Условия гарантии
Описание

Ниже инструкция на русском языке.

Натрий Кофеин-бензоаты 20% 1 мл препараттың құрамында: кофеин - 87,4 мг; натрий бензоаты - 112,6 мг; апирогенді су – 1 мл дейін. Шыны ампулалар 10 мл-ден;

СИПАТТАМАСЫ. Стерильді мөлдір сұйықтық.

ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ. 20%- дық натрий кофеинбензоаты инъекцияға арналған ерітінді жануарлардың орталық жүйке жүйесіне қоздырғыш әсер етеді. Ол күшейтеді және ми қабығының қозу процестерін реттейді, оң шартты күшейтеді рефлекстер және қозғалыс белсенділігін арттырады. Кофеиннің ынталандырушы әсері физикалық жұмысқа қабілеттіліктің жоғарылауына, шаршау мен ұйқышылықтың азаюына әкеледі. Препараттың әсері дозаға, сондай-ақ жануарлардың нерв іс-әрекеті. Үлкен доза препарат жүйке жүйесінің сарқылуына әкелуі мүмкін жасуша. Препараттың әсерінен жүрек қызметі, диурез күшейеді, газ алмасу артады, су және азот алмасуы артады.

ҚОЛДАНЫЛУЫ. 20% натрий Кофеин-бензоаты инъекцияға арналған ерітінді қоздыру үшін қолданылады улармен улану кезіндегі орталық жүйке жүйесі (есірткілер, ұйықтататын заттар), түрлі ауруларда бұлшық ет әлсіздігі. Жүрек әлсіздігі кезінде жүрек-қантамыр жүйесін қоздыру мақсатында препаратты тағайындайды. Жүректе, шок күйлерінде қоздырғыштығы мен өткізгіштігінің төмендеуі. Ол созылмалы миокардитте, миодистрофияда қолданылады, созылмалы миодегенерация кезінде, ми, жүрек тамырларының спазмасында қан тамырларын кеңейтетін зат ретінде. Препаратты тыныс алу орталығын қоздыру үшін, оның тежелуі және тыныс алудың әлсіреуі үшін қолданады, асқазан- ішек жолдары бұлшық етінің спастикалық жай- күйі кезінде, сиырларда босандыру парезі, шаршау, әртүрлі аурулар кезінде жұқпалы және уыттылық шығу тегі.

ДОЗАСЫ. Препаратты тері астына инъекция үшін дозада қолданады (бір жануарға мл): жылқы, ірі қара мал – 10-25 шошқа, қой, ешкі - 2-7 иттерге - 0,5-1,5 мысықтар - 0,2-0,5. Дозаның көлемі және қолдану ұзақтығы мал массасынан және ауру ағымынан. Қажет болған жағдайда препаратты 2-3 енгізуге рұқсат етіледі 7 сағаттық интервалмен бір рет.

ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР. Жүрек-қантамыр жүйесінің жоғары қозуы, ақаулары. ЕСКЕРТУ. Ұсынылатын дозаларда натрий кофеин-бензоаты инъекцияға арналған 20% ерітінді жануарларда жанама әсер етпейді және асқынулар тудырмайды. САҚТАЛУЫ. 3°С-ден 25°С-ге дейінгі температурада құрғақ жерде сақталады. Жарамдылық мерзімі – дайындалған күннен бастап 3 жыл. Бірінші ашқаннан кейін жарамдылық мерзімі: 48 сағат, 3 – 12°С температурада. Мұздатуға болмайды.

1 мл препарата содержит: кофеин – 87,4 мг; бензоат натрия – 112,6 мг; воду апирогенную – до 1 мл.Стеклянные ампулы по 10 мл; ОПИСАНИЕ. Стерильная прозрачная жидкость.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Кофеин- бензоат натрия 20%-ный раствор для инъекций оказывает возбуждающее действие на централь- ную нервную систему животных. Он усиливает и регулирует процессы возбуждения в коре голов- ного мозга, усиливает положительные условные рефлексы и повышает двигательную активность. Стимулирующее действие кофеина приводит к по- вышению физической работоспособности, умень- шению усталости и сонливости. Действие пре- парата зависит от дозы, а также от типа высшей нервной деятельности животных. Большие дозы препарата могут привести к истощению нервных клеток. Под влиянием препарата усиливается сер- дечная деятельность, диурез, увеличивается газо- обмен, повышается водный и азотистый обмен.

ПРИМЕНЕНИЕ. Кофеин-бензоат натрия 20%-ный раствор для инъекций применяют для возбуждения центральной нервной системы при отравлении ядами (наркотики, снотворные вещества), переутомлении, мышечной слабости при различных заболеваниях. Назначают препарат с целью возбуждения сердеч- но-сосудистой системы при слабости сердечной деятельности, пониженной возбудимости и прово- димости в сердце, шоковых состояниях. Его приме- няют при хроническом миокардите, миодистрофии, хронических миодегенерациях, в качестве сосудо- расширяющего средства при спазмах сосудов го- ловного мозга, сердца. Препарат применяют для возбуждения дыхательно- го центра при его угнетении и ослаблении дыхания, при спастических состоянии мускулатуры желудоч- но-кишечного тракта, при родильном парезе у ко- ров, переутомлении, разнообразных заболеваниях инфекционного и токсического происхождения. ДОЗИРОВКА. Препарат применяют для подкож- ных инъекций в дозах (в мл на одно животное): лошадям, крупному рогатому скоту – 10-25 свиньи, овцы, козы – 2-7 собакам – 0,5-1,5 кошкам – 0,2-0,5 Объем дозы и длительность применения зависят от массы животного и течения болезни. При не- обходимости допускается введение препарата 2-3 раза с 7-часовым интервалом. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная возбуди- мость, пороки сердечно-сосудистой системы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. В рекомендуемых дозах кофеин-бензоат натрия 20%-ный раствор для инъ- екций не вызывает у животных побочного действия и осложнений. ХРАНЕНИЕ. Хранят в сухом месте при температу- ре от 3°С до 25°С. Срок годности – 3 года с даты изготовления. Срок годности после первого вскрытия: 48 часов при температуре 3 – 12°С, не допускать заморажи- вания. 

Связаться с продавцом
Кофеин-бензоат натрия 20% 10ампул по 10мл
Кофеин-бензоат натрия 20% 10ампул по 10мл
за
по товару
Ваше сообщение должно содержать не меньше 20 символов. Сообщение не может быть больше 2000 символов.
Не заполнено обязательное поле
Неверно заполнено поле
Неверно заполнено поле
Способы доставки
Способы оплаты
Условия возврата и обмена
Право на возврат товара устанавливается в соответствии с текущим законодательством страны Продавца. Условия возврата товаров надлежащего и ненадлежащего качества могут различаться.

Условия возврата товара надлежащего качества

Данное условие регулируется законодательством страны Продавца, и как правило выполняется течение 7 (семи) дней с момента передачи покупателю непродовольственного товара (если более длительный срок не объявлен продавцом) в месте приобретения или иных местах, объявленных продавцом, товар подлежит возврату и обмену, если он не был в употреблении, сохранил свои потребительские свойства, товарный вид, упаковку, пломбы и ярлыки, при этом имеются доказательства приобретения его у данного продавца.
Товар надлежащего качества можно вернуть или обменять его на аналогичный, если он не устраивает потребителя по размеру, форме, габаритам, фасону, расцветке, комплектации, либо по другим причинам, по которым товар не может быть использован покупателем по предназначению.
Более точные условия воврата и обмена товара надлежащего качества рекомендуем уточнять у Продовца.

Условия возврата товара ненадлежащего качества

Данное условие регулируется законодательством страны Продавца. Как правило, в случае выявления на протяжении установленного гарантийного срока недостатков потребитель в сроки, установленные законодательством, имеет право на обмен товара или возврат средств, оплаченных за товар, без учёта стоимости доставки. Покупатель может вернуть товар продавцу при соблюдении следующих условий:
  * наличие документа от уполномоченного производителем сервисного центра, где указано, что дефект является существенным;
  * сохранен гарантийный талон и документ, подтверждающий оплату;
  * целостность комплекта не нарушена.

Более точные условия воврата и обмена товара ненадлежащего качества рекомендуем уточнять у Продовца.

Способы возврата товара

Для возврата товара необходимо связаться с представителями интернет-магазина для получения информации о том, на какой адрес осуществить отправку. Стоимость обратной доставки осуществляется по отдельной договоренности с продавцом.
Как правило, денежные средства поступают на счет покупателя в течение 7 (семи) банковских дней, после того как возвращаемый товар был доставлен в адрес продавца и прошел проверку на соответствие условиям возврата.

Условия возврата средств

При подтверждении возврата товара, возможны следующие варианты возврата средств:
  * При оплате товара платежной банковской картой, возврат средств будет произведен на карту, с которой была осуществлена оплата. При этом, наличие банковской платежной карты является обязательным.
  * При оплате товара через платежные системы, установленные в интернет-магазине (онлайн платеж), возврат средств будет осуществлен в течение 7 банковских дней на карту, с которой была осуществлена оплата.
  * При оплате товара банковским переводом или другим способом, не предусматривающим использование банковской карты, необходимо связаться с продавцом для получения дополнительной информации о способах возврата средств.

Возможные исключения

Продавец имеет право отказать в возврате и обмене непродовольственного товара надлежащего качества, если он входит в Перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату.
Список товаров не подлежащих обмену устанавливается в соответствии с текущим законодательством страны Продавца, поэтому рекомендуем уточнять условия возврата товара до его покупки.
Условия гарантии
  - Гарантия на заводской брак
  - Гарантия от производителя
Сравнить0
ОчиститьВыбрано позиций: 0